en sk

Komunikačný
outsourcing

Servis pre klientov chápeme ako projekty so samostatným plánovaním, hodnotením a cieľmi. Pracujeme na báze viacročných kontraktov, projektových zadaní alebo akútnych úloh. Naše vedomosti a kompetencie sú na úrovni outsourcingu komunikácie zahraničných značiek, kde poskytujeme klientom štruktúrovanú službu a vysokú pridanú hodnotu.

Na to, aby sme pracovali pre klientov, máme kľúčové kritérium: musí nás to ozaj baviť.


PR servis

Tlačové správy, produktové kampane, súťaže, špeciálne projekty, podpora v sociálnych sieťach, newslettre a krízová komunikácia. „Robiť stratégiu“je lákavé, ale umením je vedieť čo robiť dnes, zajtra a o mesiac. Je dobré mať plán, ale skúste žiť v prostredí, kde „plán je nemať žiadny plán“ a byť otvorený podnetom. Má to však hlavný kontrolný bod – dosiahnutie cieľa. 

Súčasní klienti

  • ASUS
  • Allianz SDSS
  • Biogen
  • BOIRON
  • DWC Slovakia
  • Groupama
  • Philips
  • Tetra Pak

Podujatia

Za desať rokov sme zvládli konferencie, semináre, oslavy, školenia aj vzdelávanie. Od Prešova po Bratislavu, od lekárov a lekárnikov, cez architektov, až po hotelierov a panie vedúce školských jedální. 

Vybrané referencie

Metro HoReCa sympózium 2017

Kulinársky & Hoteliarsky deň
Prednášky, workshopy, diskusie, inšpirácia pre profesionálov
Máj 2017

Metro HoReCa sympózium 2016

Odborné stretnutie HoReCa profesionálov
Máj 2016

Jednoduché a rýchle zadávanie podlimitných zákaziek

Regionálne semináre Elektronické trhovisko
Apríl 2015

Zdravé potraviny a efektívne technológie v školských jedálňach

Celoslovenská konferencia
Jún 2014

Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách

Medzinárodná konferencia pre zriaďovateľov a zamestnancov školských zariadení

Október 2012

Zavedenie e-modelu HACCP a metrologického programu do praxe.

Vzdelávanie vedúcich zamestnancov školského stravovania. Krajské semináre a uvedenie e-modelu do praxe

Marec 2012

e-model HACCP a metrologický program

Vzdelávanie členov Celoslovenskej sekcie školského stravovania MŠVV a Š SR a odborných zamestnancov Krajských školských úradov v SR

December 2011

Kľúčové úlohy školského stravovania

Výročná konferencia pre zriaďovateľov a zamestnancov školského stravovania.

Október 2011

Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní

Seminár pre zamestnancov školského stravovania o aktuálnych trendoch vo výžive detí

Marec 2011


Webové stránky

Samotný proces dizajnu súvisí so štruktúrovaním portfólia klientov, výberom odborníkov, kvalitným textom a definovaním miesta na trhu, v spoločnosti a konkurenčnom prostredí. Po odovzdaní sa webová stránka stáva majetkom klienta s úplným prevodom autorských práv. 

V súčasnosti prevádzkujeme dve webové stránky, ktoré predstavujú mimoriadny štandard vo svojej oblasti.

PR servis

Dlhodobé vzťahy a dôsledná exekutíva. To je tá najlepšia referencia pre komunikácie s médiami, odborníkmi aj širokou verejnosťou. Proste s ľuďmi :)

viac

Podujatia

Za desať rokov sme zvládli konferencie, semináre, oslavy, školenia aj vzdelávanie. Od Prešova po Bratislavu, od lekárov a lekárnikov, cez architektov, až po hotelierov a panie vedúce školských jedální.

viac

Webové stránky

Našou mimoriadne favorizovanou službou sú webové stránky, kde sa sústreďujeme na štruktúru a kvalitné zadanie pre grafické štúdio.

viac

Cookies

Cookies používame, aby sme vám zaručili najlepší možný zážitok z návštevy našej webstránky. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, dávate tým najavo svoj súhlas s prijímaním všetkých cookies z našej webstránky. K dispozícii však máte aj možnosť kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia cookies. Podrobné informácie o použití cookies na tejto webstránke získate kliknutím na odkaz.

Zistiť viac